آسان ترین شیوه خودشناسی

آسان ترین شیوه خودشناسی

نواقص

چاپلوسی

چاپلوسی : بیان ویژگی‌های مثبت یک شخص و یا حتی ویژگی‌هایی که در فرد وجود نداره به صورت مبالغه‌آمیز که با هدف خاصی که ریشه

بیشتر بخوانید...

سؤظن و بدگمانی

نمیتوانم اعتماد کنم نمی توانم اعتماد کنم،نمیتوانم هیچ اتفاق یا شخصی را آنطور که هست ببینم .صدایی در ذهن مان که مسئول شکل گیری نقص

بیشتر بخوانید...
تماس با ما
پنل کاربری
سبدخرید
جستجو