آسان ترین شیوه خودشناسی

آسان ترین شیوه خودشناسی

زمانی که هیچ امیدی به زندگی نداشتم با واژه ای به نام درون آشنا شدم،وبا جستجو در آن،شخصیتی جدیدی از من ساخته شد شخصیتی که من را به انرژی بالاتر،شخصیت قوی تر واحساس امنیت وصف ناپذیر رساند.

بعد از مدتی تصمیم گرفتم که مطالب درونی رو با روش منحصر به فردی که به دلم افتاده بود رو ارائه بدم روشی که استاد بیرونی وجود ندارد و تو خودت استاد خودت هستی!!

و در کمال ناباوری نتایج اولین نفر من رو حیرت زده کرد و من رو ثابت قدم کرد که این مسیر روادامه بدم

ایمان دانشور
ایمان دانشور
ادامه مطلب
12قدم چراغی پرنور در عمق تاریک زندگی من بود که من را در مسیر روشنایی و لذت قرار داد
هیروکریمی
هیروکریمی
ادامه مطلب
برنامه 12قدم مسیری که با آگاهی و بینش ما رو از بند و زنجیریی که به پامون وصله رها میکنه و به منبع اصلی وصل میکنه
مرتضی سلیمی
مرتضی سلیمی
ادامه مطلب
تجلی نیروی درونی در راستای عشق بی انتها
علی  کاظمی
علی کاظمی
ادامه مطلب
12قدم منبع اشنایی و ارتباط دادن جسم با روح و فاصله جسم از نفس اماره است،جایی که تو با اصل درونت یکی میشوی ،جایی که نقص ها کنار میرن و الهامات خداوند و راه کار های او در عملکردم جاری شد...
محبوبه مصلحی
محبوبه مصلحی
ادامه مطلب
برنامه 12قدم یعنی برنامه ملاقات با خود اصیل ،با خدای درون
زینب شعبانی زاده
زینب شعبانی زاده
ادامه مطلب
12قدم یعنی راه عاشقی و معنویت
صدیقه سلمانی
صدیقه سلمانی
ادامه مطلب
شناخت خود و تغییر از درون و چگونه میتوانم با نیروی درون در ارتباط باشیم تا زندگیه هدفمندانه ای داشته باشیم و درک لحظه حال
مطهره  مصلحی
مطهره مصلحی
ادامه مطلب
نقطه پایان گذاشتن به منیت و اومدن سر خط برای زندگی جدید بدون منیت و با حضور خدا(توصیفم از برنامه)
زهرا اخلاقی
زهرا اخلاقی
ادامه مطلب
خودشناسی و خدا شناسی
افسانه وکیلی
افسانه وکیلی
ادامه مطلب
از میان هزاران راهی که رفتم 12قدم شاهراهی بود با هزاران چراغ
قبل
بعدی

زمانی که هیچ امیدی به زندگی نداشتم با واژه ای به نام درون آشنا شدم،وبا جستجو در آن من به انرژی بالاتر،شخصیت قوی تر واحساس امنیت وصف ناپذیر رسیدم.اینها شخصیت جدیدی از من را به وجود آورد.

بعد از مدتی تصمیم گرفتم که این مطالب درونی رو با روش منحصر به فردی که به دلم افتاده بود رو ارائه بدم روشی که استاد بیرونی وجود نداره و تو خودت استاد خودت هستی!

و در کمال ناباوری نتایج اولین نفر من رو حیرت زده کرد و من رو ثابت قدم کرد که این مسیر رو ادامه بدم

ایمان دانشور
ایمان دانشور
ادامه مطلب
12قدم چراغی پرنور در عمق تاریک زندگی من بود که من را در مسیر روشنایی و لذت قرار داد
هیروکریمی
هیروکریمی
ادامه مطلب
برنامه 12قدم مسیری که با آگاهی و بینش ما رو از بند و زنجیریی که به پامون وصله رها میکنه و به منبع اصلی وصل میکنه
مرتضی سلیمی
مرتضی سلیمی
ادامه مطلب
تجلی نیروی درونی در راستای عشق بی انتها
علی  کاظمی
علی کاظمی
ادامه مطلب
12قدم منبع اشنایی و ارتباط دادن جسم با روح و فاصله جسم از نفس اماره است،جایی که تو با اصل درونت یکی میشوی ،جایی که نقص ها کنار میرن و الهامات خداوند و راه کار های او در عملکردم جاری شد...
محبوبه مصلحی
محبوبه مصلحی
ادامه مطلب
برنامه 12قدم یعنی برنامه ملاقات با خود اصیل ،با خدای درون
زینب شعبانی زاده
زینب شعبانی زاده
ادامه مطلب
12قدم یعنی راه عاشقی و معنویت
صدیقه سلمانی
صدیقه سلمانی
ادامه مطلب
شناخت خود و تغییر از درون و چگونه میتوانم با نیروی درون در ارتباط باشیم تا زندگیه هدفمندانه ای داشته باشیم و درک لحظه حال
مطهره  مصلحی
مطهره مصلحی
ادامه مطلب
نقطه پایان گذاشتن به منیت و اومدن سر خط برای زندگی جدید بدون منیت و با حضور خدا(توصیفم از برنامه)
زهرا اخلاقی
زهرا اخلاقی
ادامه مطلب
خودشناسی و خدا شناسی
افسانه وکیلی
افسانه وکیلی
ادامه مطلب
از میان هزاران راهی که رفتم 12قدم شاهراهی بود با هزاران چراغ
قبل
بعدی

محصولات وآگاهی ها

12قدم ها
12قدم ها
ترازنامه های اختصاصی
فایل های سایت 12 قدم
مجموعه آگاهی ها
تماس با ما
پنل کاربری
سبدخرید
جستجو