آسان ترین شیوه خودشناسی

آسان ترین شیوه خودشناسی

ترازنامه وابستگی

توضیحات

مامیتوانیم وابسته به هرچیز و هرکسی باشیم و ترازنامه وابستگی

مارا متمرکز روی عملکرد خودمان میکند

توانایی های ما را وسعت میدهد

اجازه میدهد به دیگران عشق دهیم

باعث بروز خلاقیت ها در ما میشود

باعث رهایی و لذت بردن از زندگی میشود

باعث رهایی در عملکرد ما میشود.

ترازنامه وابستگی

تومان620.000

قیمت محصول:

قیمت محصول:

تومان620.000

تماس با ما
پنل کاربری
سبدخرید
جستجو