آسان ترین شیوه خودشناسی

آسان ترین شیوه خودشناسی

ترازنامه تعرض جنسی

توضیحات

تعرض جنسی ممکن است برای هرکداممان اتفاق افتاده باشد و این اصلا جای نگرانی نیست زیرا با کار کردن این ترازنامه

شما ایرادات خود را به نقاط قوت خود تبدیل میکنید

چهارچوب هایی صحیح در زندگی خود میچینید

به سمت استقلال درونی و قوت قلب درونی میروید

گذشته خود را میپذیرید و دیگر احساس فشار نمیکنید

خود را بازیابی میکنید و انسانی بسیار متفاوت تر از خود میسازید

ترازنامه تعرض جنسی

تومان620.000

قیمت محصول:

قیمت محصول:

تومان620.000

تماس با ما
پنل کاربری
سبدخرید
جستجو