آسان ترین شیوه خودشناسی

آسان ترین شیوه خودشناسی

لغت نامه

نواقص

لطفا همه نواقص را یکجا نبینید!! سعی کنید روزانه حداکثر سه نقص را مشاهده نمایید. تنوع طلبی … … هیجانزدگی تعصب ولخرجی غرور شهوت خودکم

بیشتر بخوانید...
تماس با ما
پنل کاربری
سبدخرید
جستجو