آسان ترین شیوه خودشناسی

آسان ترین شیوه خودشناسی

هفدهم آذر

تغییرتو در اکنون است ،نه گذشته و نه بعد...

سلام جانان من ،امروز آرزو کردم برایت قلبی آرام ،روحی پاک ،نگاهی زیبا بین ،دستانی پر توان،نیتی خالص،احساسی خوب،خانواده ای صمیمی ،همتی استوار،عزمی راسخ ،صاحب باشی .صبحت و تمام روزت مزین به همه ی این هدایا ???

درود می فرستم بر پروردگار مهربان که مظهر عشق و پاکی و اگاهیست بنام خطا پوش پوزش پذیر
او که بلند مرتبه است و حقیقت محض برنامه ریز قدرتمند هستی که جهان هستی را با قدرت خود با نظم و شکو ه بی نظیرش خلق کرد و به مخلوقات جان بخشید او حاکم و قدرت مطلق است و هر لحظه در دسترس است شاهد و ناظر است و تمام امور را بر عهده دارداو بی نهایت است در نعمت و بخشش و مهربانی همان پروردگار یکتا و بی همتا که مرا از عدم خلق کرد واز روح خود در من دمید و زندگی بخشید و مرا نعمت عشق و سلامتی داد ا و که مرا پرورش می دهد بر من عشق می ورزد و هر لحظه با من است و مراعاشقانه دوست میدارد حقیقتا اوست گرداننده و مالک خداوندی که اگاهست بر هر چیزو شنوا و بینا و تواناست بر انجام هرکاری و هر غیر ممکنی را ممکن می سازد و اوست بی نیازاز هر چیز و هر کس وعاشق است براستی اوست بی نقص و کامل چگونه چنین خداوندی را می توان پرستش نکرد ای نور زندگی ای جان جانان تورا دوست دارم و میخواهم هر لحظه زبانم به نام نیکوی تو گویا شود یادت ارامش دلهاست
پروردگار مهربانم از تو سپاسگذارم که برترین نعمتت را به ما دادی و ان عشق و محبت است که در ذات حقیقی ما قرار دادی تا ما انسانها به یکدیگر عشق بورزیم و به یکدیگر محبت کنیم و این نماد زندگی ماست که اگر از دست بدهیم یعنی زندگی را از دست داده ایم و زندگی ما تویی. تویی معنای زندگی ما ای حقیقت انکار ناپذیر تو را شکر می گویم ما را از ذات حقیقی خود افریدی و به ما اختیار دادی و چگونه زندگی کردن را خلق کنیم
ای سر و پای وجودم همه توست
ای روح و روانم ای مونس جانم حقیقتا تویی عاشقترین که همه جوره هوای بندگانت را داری و در همه حال انها را رها نمی کنی با نشانه هایت انها را هدایت و حمایت می کنی و بی منت ??سپاسگزارتم ای نیکترین خالق محبوبم وقتی که سر تعظیم به درگاه تو فرود می اورم و تسلیم تو میشم دلم قرص است وجودم پر از ارامش و از درون پر از انرژی و شاد م و همه چیز زیبا و نکوست
و عشق جاری میشود و احساسم پر از عشق و محبت و خدمتگزاری میشود و میخواهم با صدای بلند بگویم پروردگارم متشکرم برای داشتنت و برای شاکر بودنم چون به تو می اندیشم و تو فرا میخوانم و تنها از تو یاری می طلبم و غیر از تو به هیچ کس تکیه نمی کنم و از تو میخواهم به ایمانم قدرت ببخشی تا با صداقت بیشتر گامهایم را محکمتربردارم و اجازه ندهم هیچ چیز و هیچ کس مانع حرکتم شوند نتواند
مسیر عشق ازادی و رهایی فقط با تو باشم فقط در قانون الهی تو از دست دادن وجود ندارد نگرانی و ترسها و غروها محو میشوند و نور تو مرا به سوی ارامش و عشق حقیقی درون وقدرت درونی هدایت می کند با یقین کامل تسلیم تو ام افکار و احساس و امیال و زبانم همه به اختیار تو میگذارم و خودم را به تو می سپارم سپردن به تو یعنی ایمان داشتن به تمامیتت به قدرت و …و..وازاد و رها شدن از غیر واقعی ها و حضورداشتن در لحظه حال یکی شدن با اراده تو و این ارزوی قلبیم هست که یاریم کنی?? فقط در ذهن منفی من از دست دادن و غروراست اما تنها تویی ان کمال مطلق و..
وقتی ذهن را بشناسم و تو را فهم کنم که همه چیز تو هستی و جای هیچ شک و تردیدی نیست و دل به تو می سپارم و هوشیارم و به تو توکل می کنم چون تنها دلیل زندگیم تویی میخواهم با تو باشم و از وابستگی و دلبستگی های بیرونی رها شوم و با تو بودن چه زیباست که احساسم سرشار از خوشبختی میشود و همه چیز با تو بودن برایم زیباست و قشنگترین احساس با تو بودن است اما گاهی ارامشم را در پیچ و خم های زندگی گم می کنم در تنگنا قرار میگیرم و در اوج نا امید ی قرار میگیرم و خودم را خطا کار میدانم ودلم هوای تورا می کند و تو را صدا می کند با شرمندگی باز میخواهم که مرا ببخشایی و مرا بپذیری چون متوجه این دردشدم که تو راه را بهم نشان دادی ولی من توجهم به روی دنیای بیرون از خود گذاشتم و از تو دور شدم ونور تو را ندیدم راه را نیافتم و گم شدم در ان تاریکی خود ودر اوج تنهایی و رنج تو باز تورا طلبیدم و تو همچنان منتظر برگشتم می مانی که بخوانمت و مرا در اغوش مهربانیت قرار دهی ای بند نواز بی منت و بخشنده و سخاوتمند که مرا قضاوت نکردی و خطایم را پوشاندی و باز مرا٠ مورد رحمت و بخششت قر٠ار دادی و باز فرصت دیگر بهم دادی ای نور امیدم و ای ارام جانم هر لحظه که تو را میخوانم تودر هر شرایط بدون قضاوت پاسخم میدهی من این عشق بی قید و شرط تورا می ستایم ? من چنین خدای دوست داشتی و بزرگ و بی همتا دارم وبی نهایت بخشنده و مهربان دارم تورا می پرستم که حقیقتا تویی لایق بهترین پرستش پروردگارم به ایمانم قدرت بده و ذهنم و روح و جانم از هر انچه غیر خودت هست پاک گردان براستی که تویی پاک و منزه
وقتی به مخلوقات تو می نگرم هر مخلوقی عالمی از عجایب و شگفتیها به همراه دارددر حیرتم چه قدرتی و چه علمی و چه شعوری وبا چه شکوهی وعظمتی …خلق کردی وقتی به یک عنکبوت نگاه می کنم که به این عنکبوت چگونه اموختی چنین تارهای ظریف ومنظم را طراحی کند وبتند خدایا تو را شکر می گویم که این همه شگفتی و زیباییها را برای ما افریدی مرا ببخش که گاهی عظمت و شکوه و جلالت را نادیده میگیرم و در شک و تردیدم و ایمانم به تو ضعیف است
پروردگارم ارامم کن که تنها ارام بخش حقیقی دلها هستی و تو خدای منی و من تسلیم توام به من روزی علم بده تا بتوانم جهانت را گسترش دهم که تنها تویی گسترش دهنده
ای بزرگوار حکیم
پروردگارم برای لحظه به لحظه بودنت را شکر می گویم برای همه چیز تو را شکر می گویم
امروز سعی خواهم کرد که افکارم را بشناسم و مراقب باشم که مرا به اینده نبرد
زیرا وقتی به اینده فکر کنم و به دنبال برنامه ریزی میروم و این نوع فکر یعنی از لحظه حال اگاه نیستم و از لحظه حال غافل می شوم وقتی در لحظه به اعمال وگفتار و احساسم اگاه باشم نیازی نیست به اینده فکر کنم چون اینده برایم شناخته نشده وقتی به اینده فکر می کنم دچار ترس و نگرانی میشم و شجاعت و صداقت با خود را نمی یابم و این ترس و ..در من می ماند
در لحظه ای که استراحت می کنم با تنفس عمیق و ارام توجهم به روی خودم بیارم فقط خودم را از هر گونه فکر رها کنم و هر کاری که انجام میدهم را با صبر و خود دوستی باشد برای خودم ارزش قایل شوم تا توجه و تمرکزم به روی خودم بگذارم

امروز سعی خواهم کرد مراقب افکار منفی خود باشم و ان را بپذیرم که من دارای این نقص هستم واگاه باشم و اگر ان را نپذیرم هرگز این فکر منفی نخواهد رفت چو ن وقتی مقابله می کنم اورا قویتر می کنم پس خودم را رها می کنم از ان و می سپارم به نیروی برترم به هر چیز که فکر کنم من بهش قدرت میدهم

امروز سعی خواهم کرد ذهنم را ارام کنم تا به سلامتی جسم و روحم کمک کنم وتوجهم روی خودم بگذارم و اینگونه می توانم به نیروی درون خود وصل شوم تا به زندگی با ارامش و سلامت و شاد و پر از فراوانی و.. برسم

عکس های ارسالی شما

دعای جوشن کبیر

۵۰)ای آنکه می بیند و دیده نمی شود ،ای آنکه می آفریند و آفریده نمی شود ،ای آنکه هدایت می کند و هدایت نمی شود ،ای آنکه زنده می کند ولی زنده اش نکنند ،ای آنکه می پرسد ولی پرسیده نمی شود،ای آنکه طعام می دهد ولی طعام داده نمی شود ،ای آنکه پناه دهد ولی کسی پناه ندهد اورا،ای آنکه قضاوت کند ولی قضاوت نشود بر او ای آنکه حکم کند ولی حکم نمی شود بر علیه او،ای آنکه نزاید و زاییده نشود و نیست برای او همتایی.

زیبایی ببینیم

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
تماس با ما
پنل کاربری
سبدخرید
جستجو
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x