آسان ترین شیوه خودشناسی

آسان ترین شیوه خودشناسی

تلاطم ها

تلاطم ها و شروع توهمات

تلاطم ها یعنی بهم ریختگی در ابعاد درون و این بدین معناست که زمانی که تو وارد تلاطم میشوی بُعد جسمی و فکری و احساسی و باوری و گاهی اوقات بُعد روحی ما دچار بهم ریختگی شده است و در این زمان است که ما دیگر حقیقت را متوجه نمیشویم چرا که متوجه نیستیم که این موردی که پیش آمده فکر بوده،احساس بوده ،و یا باور بود به عبارت دیگر ما نمیتوانیم متوجه شویم که این موضوع به سود ماست و یا به ضرر ما.

و این یعنی تو حقیقت رو نمیبینی و مواردی مثل هیجان زدگی ها ،تعصبات،تعلقات فکری و احساسی تو و باورهای پوسیده تو از این شرایط سواستفاده میکنن و غیر واقعیت و یا توهم را به تو نشان میدهند،توهمی که خسارت را در پی دارد ،خسارتی در تمای ابعاد درونی ما!!

تلاطم ها

“روند شکل گیری تلاطم ها

تلاطم هایی که در درونمان رخ میدهد از یک فکر ما شروع میشود و به عبارت دیگر از یک نقص فکری ما شروع میشود و زمانی که ما به این فکر با چشمان بسته و بدون واقع بینی بپردازیم این فکر شروع به تولید احساس میکند احساستی اغلب مانند هیجانزدگی،غرور،تعصب،شهوت و….

و زمانی که این احساسات بصورت متداوم ماندگار شد یواش یواش در بُعد احساسی ما رخنه میکند و این رخنه کردن سیستم باوری ما را تحت تاثیر میگذارد و بعد آن نیز در بُعد روحانی دچار تلاطم میشویم.

و این بهم ریختگی یعنی تلاطم هایی که ما اغلب هرروز با آنها روبرو هستیم .

پس میتوانیم نتیجه بگیریم که هر تلاطمی که در درون‌ماست از یک فکر شروع شده و شروع به خرابکاری و متلاطم کردن درون ما کرده است.

هرچند که سیستم باوری ما بسیار در ایجاد و کنترل تلاطم ها موثر است…

تلاطم ها

“بهادادن به عامل بیرونی

یکی از مواردی که منجر به تلاطم میشود هرچند که در اغلب این تلاطم ها وجود دارد 

بهادادن و یا پرداختن به عامل بیرونی است.

وقتی که ما عواملی مانند شرایط خانوادگی،نوع حکومت،نوع حقوق شهروندی،رانندگی دیگران و…را به آن بها میدهیم و بیش از اندازه به آن میپردازیم ما اتوماتیک دچار تلاطم میشویم!!!

بگذارید یک مثال بزنم که شما هم آن را تصدیق میکنید

حتما در اطرافیان خودتان اشخاصی را میشناسید که اخبار را به شکل افراطی گوش میدهند و یا میبینند

آیا اینان در فکر و احساس و باور و حتی جسم خودشان دارای ثبات و آرامش هستند؟!

جواب شما قطعا خیر هست چرا که قانون این است،زمانی که تو به عاملی در بیرون که نمیتوانی تغییری در آن ایجاد کنی و یا بسختی و با خسارت های فراوان آن تغییر میکند میپردازی تو دچار عدم‌ثبات میشوی و این یعنی پرداختن به عوامل بیرونی تورا به تلاطم میکشاند زیرا تو نمیتوانی در آن تغییری ایجاد نمایی .

“تصویری که از بزرگان داریم

ما تصویری که از بزرگان حقیقی علم،دین،امامان و افراد روحانی در ذهن در درونمان داریم افرادی هستند که بسیار آرام و مطمئن هستند.

و این کاملا درست است چرا که آنها متوجه این موضوع شده اند که زمانی که بتوانند در آرامش درونی قرار بگیرند میتوانند گوهر هایی از هرجنس را وارد زمدگی خود کنند و این مانند مثال دریایی آرام است که تو با قایقی در آن هستی ،تو زمانی میتوانی به گوهر های داخل این دریا دست پیدا کنی که دریا آرام باش و تلاطمی در آن نباشد

حال این دریا درون توست

تلاطم ها

“زمانی که تمام حقیقت ها را میبینی

زمانی که تو در ارامش درونی و بدور راز تلاطم باشی میتوانی هر حقیقتی را ببینی و متوجه و آگاه باشی.

ببینید دوستان روح ما هوشیار و آگاه به هرچیزی هست چرا که اصالت روح ما خداوند بزرگ و عاشق است.

اما ما از ابعاد دیگه ی خودمون هم تاثیر میگیریم مانند بعُد فکری،بُعداحساسی،بُعدباوری وبُعدجسمی 

و جالب هست که هر کدام از این ابعاد نظری دارند و صحبت میکنند!

حال زمانی که بتوانی به آرامش درونی که شامل ارامش در تمام ابعاد درونی ماست برسیم روح ما تمام حقیقت ها را به ما نشان میدهد!!(دیدن فایل های ناصادقی و بهبودی در این زمینه ناصتدقی با خود بسیار به ما در این مورد کمک میکند)

تلاطم ها

“پرهیز از تلاطم

پرهیز کردن از تلاطم مواهب بسیاری برای ما دارد که میخاهم در مثال به شما بگویم  اگر در بُعد جسمانی بتوانی از هرگونه تلاطمی که از طریق چشم هست مانند چشم چرانی،مانند غیبت کردن،مانند حرف زشت زدن پرهیز کنی به جسم خود آرامش میدهی که میتواند در بقیه امورت تو را یاری کند و منجر به خلاقیت های درون و بیرون تو میشود.

زمانی که تو بتوانی در فکر  خودت ثبات را بیاوری و دچار تلاطم هایی مانند فکر کردن در مورد فلان عروسیی که فلان اتفاق افتاده بود کاش نمی افتاد و یا فکر در مورد اینکه دختر خاله من چرا با من این رفتار را پارسال کرد نشوی 

تو به آرامش میرسی که فکرت به سمت مواردی میرود که منجر به خلاقیت ها و نوآوری ها و تولیدات فکری مناسب میرود.

زمانی که تو بتوانی در احساس خود از ثبات بیاوری و از تلاطم هایی مانند رنجش هایی که کهنه شده اند و در کل رنجش پرهیز کنی تو میتوانی احساست در در امورت روزانه بیاوری و این منجر به تولید احساسات موافق با اهداف تو میشود.

زمانی که تو بتوانی باورهای مخرب و فسیل شده ای که عمری در حال خسارت زدن به زندگی تو شده را شناسایی کنی مانند 

من فراموش شده ام درحالی که افرادی هستند که به تو خالصانه عشق داده اند و یا اینکه فرصت ها تمام شده در حالی که هرروز فرصت ها در حال بیشتر شدن هستند 

و بتوانی از آنها پرهیز کنی به آرامشی میرسی که باورهای سالم بسیار زیادی از فراوانی و عشق خودش را بتو نشان میدهد و تو میتوانی از آنها استفاده کنی و زندگی خودت را آنگونه که میخواهی بسازی.

بهبود تلاطم ها

“راه حل بهبود تلاطم ها

حقیقت این است که تمام ابعاد درونی ما مهم هست و باید به همه ی آنها توجه کرد 

و همه انها را قوی کرد 

بیایید از جسم شروع کنیم و ببینم که چه مواردی منجر به تلاطم میشود 

دیدن خود 

به مواردی که گوش میدهید

جا هایی که میروید

حرف هایی که میزند 

و کار هایی که میکنید

حال زمانی که متوجه شدید بیاید و انها را اصلاح کنیم و مواردی که منجر به تلاطم در درونمان میشود را در حدومرزهای خود قرار دهیم.

وارد بعد فکری شوید و افکار خود را زیر نظر بگیرید به جه چیزهایی فکر میکنید؟

آیا این افکار منحر به تلاطم میشوند؟

علت این تلاطم چیست؟

راه حل این تلاطم چیست؟

به این سوالات که صادقانه جواب دهید در فکر خود به ارامش عمیق میرسید.

وارد بُعداحساسی شوید و ببینید در طول روز چه احساسی دارید؟

این احساسات باعث تلاطم میشوند؟

چه نواقصی پشت این احساسات ممکنه وجود داشته باشه؟

راه حل برایم چیست؟

در بُعد باوری 

بیایید در افکار و احساسات و گفتار و نقاط توجه خود جستجو کنید و باور های خود را شناسایی کنید.

حال بیایید و ببینید که این لیست باورهایتان آیا به سود شماست و شمارا رشد میدهد؟

آیا در درون شما تلاطم ایجاد میکند؟

آیا منجر به ارامش میشود؟

چگونه میتوانم این باور ها را درست کنم و یا بهبود دهم؟

به این سوالات که جواب دهید میتوانید رشد های خود را بهبود بخشید و از تلاطم ها رها شوید.

“تو تنها در این زمان میتوانی رشد کنی

حتما تا اینجای کار متوجه شدی که تو تنها در ارامش درونی و بدور از تلاطم میتوانی رشد هایی بزرگ را رقم بزنی 

چرا که تو در آرامش درونی و رهایی از تلاطم میتوانی خوب فکر کنی و خوب ایده پردازی کنی،و خوب میتوانی باور سازی کنی،و خوب میتوانی امورت را نظم دهی و خوب میتوانی ان ها را گسترش دهی 

پس میتوانیم به این نتیجه برسیم که تنها در ارامش درونی و بدور از تلاطم است که میتوانیم رشد کنیم.(تلاطم هایی که خودمان برای خودمان به وجود می اوریم)

“چندمورد از مواردی که در درون تلاطم به وجود می اورد

خشم

کینه

حسادت

غرور

خودکم بینی 

عدم اعتماد به نفس

عدم اعتبار به نفس

عدم مراقبه

قضاوت

باورهای مخرب

باورهای کمبود

افکار پشت سر هم و مجهوم و درهم

ترافیک احساسی (احساساتی که هر لحظه سمت چیزی میرود)

غیبت

تمرکز روی دیگران

و…

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
تماس با ما
پنل کاربری
سبدخرید
جستجو
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x